Sijoitukset

Tesi kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa, jotta suomalaisilla kasvuyrityksillä on riittävästi rahoitusta ja osaamista nousta uuteen kokoluokkaan. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa.