Kasvurahastojen rahastot

Kasvurahastojen Rahasto III Ky (KRR III)

KRR III on Tesin hallinnoima 150 milj. euron rahastojen rahasto. Tesin lisäksi KRR III:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Elo, LähiTapiola ja Fennia. KRR III sijoittaa edeltäjiensä tavoin tarkkaan valittuihin kotimaisiin alku- ja kasvuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin. KRR toimii Tesin ohella rahastoissa ankkurisijoittajina, joiden sijoitukset katalysoivat moninkertaisen määrän yksityistä pääomaa rahastoihin.

Edeltäjiensä tavoin KRR III:n tavoitteena on rakentaa noin kymmenen rahaston salkku.

Kasvurahastojen Rahasto II Ky (KRR II)

KRR II on Tesin hallinnoima 130 milj. euron rahastojen rahasto, jonka sijoituskausi oli 2014-2017. KRR II antoi sitoumuksia yhteensä 10 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon.  

Tesin lisäksi KRR II:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Valtion Eläkerahasto.

Kasvurahastojen Rahasto Ky (KRR)

KRR on Tesin hallinnoima 135 milj. euron rahastojen rahasto. KRR sijoitti 11 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon vuosina 2009-2013. Kohderahastojen yhteenlasketut pääomat ovat 835 milj. euroa, josta 230 milj. euroa on kerätty ulkomaisilta sijoittajilta. Kohderahastoilla on ollut vuoden 2016 loppuun mennessä sijoituskohteina reilut 120 yritystä, joissa on syntynyt liikevaihtoa reilut 1 400 milj. euroa ja jotka ovat työllistäneet 10 000 henkilöä.

Tesin lisäksi KRR:ssa ovat sijoittajina Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keva, Valtion Eläkerahasto, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.