Hallinnointi

Tesin hallitus vastaa Tesin strategisesta kehittämisestä, sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää keskeisistä toimintaperiaatteista ja seuraa niiden toteutumista. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset.

Johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät.

Hallitus

Kimmo Jyllilä

Kimmo Jyllilä

Puheenjohtaja
Riku Huttunen

Riku Huttunen

Varapuheenjohtaja
Minna Helppi

Minna Helppi

Jäsen
Anniina Heinonen

Anniina Heinonen

Jäsen
Pauli Kariniemi

Pauli Kariniemi

Jäsen
Mia Folkesson

Mia Folkesson

Jäsen
Jacob af Forselles

Jacob af Forselles

Member

Johtoryhmä

Jan Sasse

Jan Sasse

Toimitusjohtaja
Juha Lehtola

Juha Lehtola

Johtaja, Venture Capital -sijoitukset
Jussi Hattula

Jussi Hattula

Johtaja, kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset
Matias Kaila

Matias Kaila

Johtaja, Rahastosijoitukset
Henri Hakamo

Henri Hakamo

Chief Digital Officer
Susanna Aaltonen

Susanna Aaltonen

Viestintäjohtaja
Gösta Holmqvist

Gösta Holmqvist

Talousjohtaja
Anna Kilpi

Anna Kilpi

Johtaja, Henkilöstö- ja lakiasiat

Tesi Advisory Board

Tesin hallituksen nimeämä Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita.
Advisory Board kokoontuu kolme kertaa vuodessa keskustelemaan Suomen talouteen ja kasvuyrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

Jäsenet:

 • Juha Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja, Vuorineuvos
 • Mari Holopainen, Kansanedustaja, Vihreät
 • Lauri Muranen, Elinkeinoasioiden päällikkö, SAK
 • Nina Kopola, Pääjohtaja, Business Finland
 • Ari Korhonen, Enkelisijoittaja
 • Veli-Matti Mattila, Pääekonomisti, Finanssiala ry
 • Pirita Mikkanen, Hallituksen puheenjohtaja, Lifa Air Oy
 • Riitta Mäkinen, Kansanedustaja, SDP
 • Arto Pirttilahti, Kansanedustaja, Keskusta
 • Matti Putkonen, Perussuomalaiset
 • Tommi Toivola, Rahoitusasiantuntija, EK
 • Ben Zyskowicz, Kansanedustaja, Kokoomus

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Tesin selvitys hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.

Tesin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2020