Advisory Board

Yhteiskuntasuhteiden edistäjät

Tesin hallituksen nimeämä Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Advisory Board edustaa keskeisiä sidosryhmiä ja kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet: 

Juha Rantanen, Hallituksen puheenjohtaja, Gasum Oy
Markku Eestilä, Kansanedustaja, Kokoomus
Hannu Jouhki, Johtaja, SAK
Kimmo Kivelä, Kansanedustaja, Sininen tulevaisuus
Ari Korhonen, Enkelisijoittaja
Veli-Matti Mattila, Pääekonomisti, Finanssiala ry
Pirita Mikkanen, Hallituksen puheenjohtaja, Lifa Air Oy
Arto Pirttilahti, Kansanedustaja, Keskusta
Ville Skinnari, Kansanedustaja, SDP
Pekka Soini, Pääjohtaja, Business Finland
Tommi Toivola, Rahoitusasiantuntija, EK