Olisimmeko yrityksellesi sopiva pääomasijoittaja?

Uskomme, että suomalaiset yritykset ovat keskeisessä asemassa, kun globaaleja haasteita ratkotaan kestävällä tavalla. Näitä ratkaisuja Tesi haluaa olla rahoittamassa ja omistajana kehittämässä yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Sijoitusfokus

Venture Capital -sijoitukset

 • Venture Capital -sijoitukset sopivat yhtiöille, joilla on edellytykset voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun. Tällaisia ovat esimerkiksi teknologiayhtiöt, joilla on skaalautuva liiketoimintamalli ja korkeat kasvutavoitteet.
 • Edistämme myöhemmän vaiheen Venture Capital -markkinan toimivuutta osallistumalla osana syndikaattia A-C-sijoituskierroksiin, joiden kokoluokka on 3–25+ miljoonaa euroa.
 • Sijoituksia tehdessämme painotamme näyttöjä kansainvälisestä kasvusta, osaavaa syndikaattia ja vahvaa tiimiä. Myös vaikuttavuus on meille tärkeää, ja terveysteknologioissa sekä deeptechissä voimme tapauskohtaisesti tehdä sijoituksia myös varhaisemmassa vaiheessa.
 • Oman sijoituksemme suuruus on tyypillisesti 2–15 miljoonaa euroa. Sijoitukset tehdään aina yhdessä yksityisten ammattimaisten sijoittajien, pääsääntöisesti kotimaisten ja kansainvälisten Venture Capital -rahastojen, kanssa.
 • Painopisteinä ICT / teollinen digitalisaatio, terveysteknologia, deep-tech sekä kiertotalous.

Tutustu kohdeyrityksiimme

Kasvusijoitukset

 • Teemme vähemmistösijoituksia kasvuyrityksiin, jotka hakevat määrätietoisesti kasvua ja kansainvälistymistä.
 • Kohdeyritystemme pääomatarpeita voivat olla esimerkiksi: kansainvälistyminen, tuotteiden ja palveluiden kehitys, investoinnit, taseen vahvistaminen, yritys- ja toimialajärjestelyt sekä omistusjärjestelyt.
 • Sijoituksia arvioitaessa painotamme uskottavaa kasvusuunnitelmaa, osaavaa operatiivista johtoa, näyttöjä kannattavasta ja kasvavasta liiketoiminnasta sekä arvonluontisuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista hallituksessa ja kanssasijoittajilla.
 • Kohdeyrityksemme ovat tyypillisesti liikevaihdoltaan 15–300 miljoonaa euroa. Sijoitustemme koko on yleensä 5–20 miljoonaa euroa.
 • Kasvustrategian toteutus vaatii yleensä pitkäaikaista riskinottoa sekä riskin jakoa useiden omistajien kesken. Kanssasijoittajamme ovat kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, teollisia sijoittajia ja yksityissijoittajia.
  Painopisteinä kiertotalous, digitalisaatio ja muut merkittävää vaikuttavuutta tavoittelevat liiketoiminnat.

Tutustu kohdeyrityksiimme

Teolliset sijoitukset

 • Rahoitamme Suomeen keskittyviä merkittäviä teollisia yrityksiä ja niiden uusia tehdas-, laite- ja laajennusinvestointeja. Yritysjärjestelyn rahoitus voi myös liittyä suuremman ja kansainvälisesti vahvemman yrityskokonaisuuden rakentamiseen.
 • Kohdeyrityksillämme on tyypillisesti tavoitteena yli 100 miljoonan euron liikevaihto ja niiden toiminta on vahvassa kansainvälisessä kasvussa. Sijoitustemme koko on yleensä 5–20 miljoonaa euroa.
 • Rahoitusjärjestelyn jälkeen osallistumme sijoituskumppaniemme kanssa liiketoiminnan kehittämiseen hallitus- ja strategiatyön kautta.

Tutustu kohdeyrityksiimme

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä tiimiin.
Kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset